ژیمناستیک

درخشش ورزشکاران ایران در اولین دوره از مسابقات مجازی ترامپولین امید های دنیا 2021

نمایندگان کشورمان در اولین دوره از مسابقات مجازی ترامپولین امید های دنیا عملکرد درخشانی داشتند.

22 اردیبهشت 1400

ژیمناست کارگر به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شد

رضا بهلول زاده ملی پوش کارگر به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری دعوت شد.

22 مهر 1398